Over Nieuwegein

Kerngegevens

Aantal inwoners: 60.720
Oppervlak: 26
Website: www.nieuwegein.nl

Cultuur

Cultuur/Te Bekijken in de gemeente Nieuwegein

In de gemeente Nieuwegein wordt veel waarde gehecht aan culturele activiteiten. Voor het stimuleren van amateurkunst is de Cultuurprijs Nieuwegein in het leven geroepen.

De prijs wordt beschikbaar gesteld aan inwoners(groepen) uit Nieuwegein die zich bezighouden met amateurkunst. Dit kan op velerlei terrein zijn; toneel, dans, toneel, literaire uitgaven, films etc.

Met deze prijs onderstreept de gemeente het feit dat zij amateurkunst belangrijk vinden voor het culturele leven in Nieuwegein.

Veel aspecten binnen de gemeente Nieuwegein zijn de moeite van het bekijken waard. Te denken valt aan het mooie uitzicht over de Lek, de moderne woonwijken (met prachtige architectonische hoogstandjes), maar bovenal het beschermde dorpsgezicht van Vreeswijk.

Dit plaatsje met zijn idyllische bruggetjes en fraaie oude panden behoort tot de schilderachtigste van Midden-Nederland. Het 600-jaar oude sluizencomplex (dat nog steeds gekoesterd wordt) doet denken aan de tijd dat Vreeswijk een grote rol speelde in de scheepsvaart.

Sport

Naast het wonen en werken draagt het gemeentebestuur zorg voor het scheppen van mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding. Daarvoor zijn in de eerste plaats accommodaties gerealiseerd. Nieuwegein beschikt onder andere over een subtropisch zwembad, sporthallen, -zalen, (kunstgras)velden, tennishal, een kunststof atletiekbaan, maneges, wielerbaan, klimhal, bowlingbaan en volkstuinen. Voor exacte adressen van de verschillende sportlocaties kijkt u in de digitale gemeentegids (http://nieuwegein.smartmap.nl/), daar vindt u ook de contactgegevens van de verschillende verenigingen. Ook de openluchtrecreatie krijgt ruim de aandacht.